Boerderij Sinneveld

Buitengewoon sinds ca. 1600


Over Boerderij Sinneveld


Op onze boerderij Sinneveld te Santpoort-Zuid worden al koeien gehouden sinds ca. 1600. Anno 2021 worden hier nog steeds koeien gehouden, nu van het uit midden Italië komende ras: Marchigiana. In 1989 kwamen de eerste Marchigiana's naar Nederland en tien jaar later in Santpoort op onze boerderij.

De reden van ons om (van) dit ras te houden, is het natuurlijke afkalven, de goede moedereigenschappen, het rustige karakter, de hardheid om minimaal acht maanden per jaar buiten te willen grazen en de (h)eerlijke smaak van het vlees.

Ons veehouderijbedrijf is extensief. De dieren hebben veel ruimte om op de weilanden te grazen, in harmonie met de natuur. Hierdoor is er natuurlijk gedrag en geeft dat een hoge mate van dierwelzijn. De koeien kalven af in het voorjaar en gedurende de hele zomer en najaar lopen ze in kleine groepen met hun kalveren en een stier op de weilanden in Santpoort en Bloemendaal. Hier doen ze zich tegoed aan inheemse grasrassen en kruiden, wat een bijzondere authentieke smaak geeft en tevens resulteert in gezond vlees. Het hele jaar rond eten onze koeien gras.

Hofstede Sinneveld behoort tot de oudste bebouwing van Santpoort. De koeienstal is uit ca. 1600. Dat betekent veel noeste handenarbeid. Uitmesten en hooi voeren met de kruiwagen. In 450 jaar is er een boel veranderd. Van werken met het paard, naar werken met de trekker. Van handmelken naar de melkmachine. Sinds 1997 hebben de melkkoeien plaatsgemaakt voor zoogkoeien. Van zuivelverkoop in het verleden, naar vleesverkoop in het heden.

Ons bedrijf is een echt familiebedrijf. Joop en Femmie zijn in afbouw, in opbouw zijn Wouter en Femke met hun dochters Fleurtje, Jasmijn en Madelief. Er zijn nog maar drie echte koeboeren in Santpoort: familie Dijkzeul, familie Heeremans en Firma Sinneveld.

Boerderij Sinneveld is lid van de natuurvereniging ONS Spaarnwoude en aangesloten bij het Agrarisch collectief Noord-Holland Zuid. Wouter is voorzitter van de vakgroep Vleesveehouderij bij de Land- en Tuinbouw Organisatie van Nederland.

Boerderij Sinneveld is ook lid van de Marchigiana, Gotlander en Noordhollander stamboeken. Deze stamboeken behoren tot de kleinste, maar met excellente dieren.

Wij houden de keten tussen producent en consument zo kort en overzichtelijk mogelijk en verkopen daarom graag ons vlees aan u.

Zorgboerderij Sinneveld


Wij zijn aangesloten bij Stichting Landzijde en Federatie Landbouw en Zorg. Wij zijn de enige zorgboeren in de gemeente Velsen.

Wij bieden zorgplaatsen omdat wij kinderen de mogelijkheid willen bieden om op onze boerderij in positieve zin verder te kunnen ontwikkelen door o.a. respectvol met mens en dier om te gaan, grenzen aan te geven en doelbewust bezig te zijn met kringlooplandbouw en circulaire economie.

Wij hebben deelnemers veel uitdaging te bieden op verschillende ontwikkelingsgebieden. Met de pedagogische achtergrond kan de ontwikkeling in verschillende facetten verbreed worden, bijvoorbeeld creatief en sociaal emotioneel.

Multifunctionele landbouw is essentieel om boer te kunnen blijven in verstedelijkt gebied. Ons bedrijf leent zich daar goed voor, omdat wij kleinschalig zijn en blijven. Dit is juist de kracht om een familiebedrijf overeind te houden. Boer en burger hebben elkaar nodig.

Dierenwelzijn vinden wij belangrijk


Onze dieren hebben de hoogst verkrijgbare gezondheidsstatus die er in Nederland te halen is. Firma Sinneveld staat onder controle van de kwaliteitsinstantie Q-Rund, welke zorg draagt voor de voedselveiligheid van de consument. Vanzelfsprekend zijn wij ook gecertificeerd door De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Vooral zijn wij trots op ons zwoeger-vrij certificaat. Daarnaast zijn wij erkend leerbedrijf en deelnemer van KeurMest, om samen te werken aan een eerlijke mestketen.
Nieuws
dorpsboeren_kijken_uit_naar_bedrijfsverplaatsing

zesde_generatie_sinneveld

Bel, mail, volg ons
of kom langs


Wouter & Femke Hartendorf-Sintenie
Joop & Femmie Sintenie-Molenaar
Copyright © 2021 Firma Sinneveld